Вещества, причиняващи рак: ЕП приема мерки за по-безопасни работни места

Директива от 2004 г. налага изисквания за ограничаване на присъствието на вредни вещества на работното място, които могат да причинят рак или генетични мутации. При трети преглед на директивата депутатите в Парламента гласуваха на 27 март 2019 г. за добавяне на пет субстанции към списъка с контролираните вещества. 

Новите законодателни промени налагат ограничения за наличието на работното място на вещества, които се ползват при производството на никелово-кадмиеви батерии, обработката на цинк и мед, в лаборатории, електронни материали, строителство, здравеопазване и други сектори. 

Депутатът Лаура Аджеа (ЕСПД, Италия) заяви, че споразумението със Съвета по третото изменение на правилата "ще помогне за дълготрайното подобряване на условията на труд за един милион работници в ЕС и ще предотврати над 22 000 случая на професионални заболявания годишно".

Преди това през 2017 г. евродепутатите добавиха 11 субстанции към списъка с контролираните вещества, а през декември 2018 г. ‒ още осем, сред които бяха газовете, отделяни при изгаряне на дизелово гориво, и отработено моторно масло. С новите субстанции от третото изменение броят на веществата, за които има ограничения за присътсвието им на работното място, се увеличава на 27.

Рискът от рак на работното място

Около 53% от смъртните случаи в ЕС, свързани с работното място, са причинени от рак, посочва Европейската комисия. По-рядко причина за смъртта са сърдечно-съдовите заболявания (в 28% от случаите) и дихателните заболявания (в 6% от случаите).

Най-често ракът на работното място засяга белите дробове, обвивките на телесните кухини (мезотелиоми - причинени от излагане на азбест) и пикочния мехур. Според оценки на Световната здравна организация всеки десети случай на рак на белите дробове е тясно свързан с рискове на работното място.

Особено застрашени са работниците в строителството, химическата промишленост, автомобилостроенето, производството на мебели, храни и облекла, дървообработващата промишленост и здравеопазването.