Темите в ЕП тази седмица: гражданска защита и електронна сигурност

Парламентарната комисия по външни работи гласува препоръки за подобряване на електронната сигурност в армиите на държавите-членки. Депутатите предлагат засилване на интеграцията между отделните държави и заделянето на повече средства и персонал за идентифициране на източниците на атаки.

 

Блокчейн технологията е в основата на виртуалните валути, но има и много други потенциални приложения. Комисията по промишленост приема доклад, в който се призовава за подкрепа на технологията.

 

Комисията по околна среда ще гласува правила, които целят да подобрят функционирането на Механизма за гражданска защита на ЕС. Този механизъм помага на държавите в ЕС за справянето с природни бедствия.

 

Депутати от ЕП и от националните парламенти ще обсъждат новите европейски правила за защита на личните данни, които влизат в сила от 25 май.

 

Експерти ще разискват в Парламента финансирането на ЕС за програми, свързани с миграцията, и начини за подобряване на ефективността на изразходваните средства.