Темите в ЕП тази седмица: бюджет на ЕС, търговско споразумение с Япония

Бюджетът на ЕС след 2020 г.

Депутатите в бюджетната комисия гласуват в понеделник позицията си за дългосрочния бюджет на ЕС. В дискусиите си те заявиха, че дългогодишната финансова рамка трябва да подкрепя икономическия растеж и съответно трябва да запази финансирането за области като иновации, инфраструктура, младежка заетост и мобилност и подкрепа за малкия бизнес.

Търговско споразумение между ЕС и Япония

Комисията по международна търговия ще се произнесе в понеделник по споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония. Това е най-голямото търговско споразумение, договорено от ЕС, като то обхваща над 600 млн. души. Споразумението следва да влезе в сила от 2019 г., ако бъде одобрено от Парламента и от Съвета.

Краудфъндинг в Европа

Краудфъндинг, или групово финансиране, е нова форма на набиране на средства, даваща възможност на стартиращи компании с добра идея да потърсят инвеститори онлайн. В понеделник комисията по икономически и парични въпроси ще гласува правила, които трябва да улеснят развитието на общоевропейски платформи за такива услуги.