Темите в ЕП тази седмица: безопасни продукти, безкасови плащания, лични пенсии

Парламентарната комисия по вътрешен пазар ще гласува мерки за подобряване на сътрудничеството между националните органи, които следят за безопасността на продуктите, продавани в ЕС. Инспекции показват, че много продукти, включително играчки и електроника, не отговорят на стандартите на ЕС за безопасност и предоставяне на информация на потребителите.

Комисията по правосъдие ще се произнесе по актуализация на правилата за безкасови плащания като тези, които се правят с кредитни карти или мобилни приложения. Предвиждат се дефиниции за нови видове онлайн престъпления, подобрения на правата на жертвите на киберпрестъпления и разширяване на сътрудничеството в правосъдната област. 

Също така икономическата комисия гласува предложения за налагането на стандарти за общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване, който би направил по-лесно пренасянето на личните спестявания за пенсия от една европейска страна в друга.