Тази седмица в ЕП: търговия със Сингапур, защита на потребителите и животните

Измененията в правилата за защитата на потребителите засягат прозрачността на рейтингите в онлайн магазини, предотвратяването на злоупотреби от „безплатни“ мобилни приложения и социални медии и мерки срещу различията в качеството на стоките. Комисията по вътрешен пазар гласува по законодателния пакет на 22 януари. 

Защитата на жертвите на пътни инциденти е в основата на промени в правилата за пътните застраховки, които също ще бъдат гласувани в комисията по вътрешен пазар. Засегнати са казуси като шофиране без застраховка и невъзможност на застрахователните компании да платят.

Комисията по околна среда ще се произнесе по доклад, призоваващ за по-добро прилагане на правилата в ЕС за отношението към животните при тяхното транспортиране.

Същата комисия ще гласува норми за повторното използване на водите в селското стопанствопредвид на недостига, причинен от засушавания и промените в климата.

Търговското споразумение между ЕС и Сингапур ще премахне всички мита върху вноса на европейски стоки в азиатската страна. Договорът също така намалява немитническите бариери и насърчава търговията с услуги и инвестициите. Комисията по международна търговия гласува по темата. Научете повече за търговските преговори на ЕС с други страни.

Комисията по регионално развитие гласува позицията си по условията и правилата за получаване на европейско финансиране в области като социалното сближаване, миграцията и сигурността.