След дълго заболяване: как да помогнем на хората да се върнат на работа

След дълго отсъствие вследствие на болест или нараняване човек рискува да напусне за постоянно пазара на труда. В доклад, който Парламентът ще гласува в пленарна зала на 11 септември, депутатите призовават за мерки за облекчаване на завръщането на работа и за привличане на хора с хронични заболявания или увреждания в работната сила.

Положителен подход към хората със здравословни проблеми


Населението в ЕС застарява и това повишава рисковете, свързани със здравето. Данните показват, че близо една трета от хората в ЕС се оплакват от хронични заболявания или здравословни проблеми. Една четвърт от работещите заявяват, че са подложени на стрес, свързан с работата, като близо 80% от мениджърите определят това като сериозен проблем за здравето.
„Трябва да направим пазара на труда по-приобщаващ и по-отзивчив на нуждите на едно застаряващо и боледуващо общество, а също така и по-малко податлив към загуба на умения вследствие на отсъствие“, заявява авторката на доклада Яна Житнянска (ЕКР, Словакия).

Плавно завръщане към работа


Текстът изтъква, че ползите от реинтеграцията на опитни работници са както за самия човек, така и за икономиката като цяло. Той предлага редица мерки, които могат да облекчат процеса на завръщане. Сред тях са осигуряването на достъп до ментор, психолог или терапевт, предлагането на гъвкави условия на труд като работа от разстояние или намалено работно време, както и курсове за преквалификация и повишаване на уменията.
Докладът, приет от комисията по заетост на ЕП през юни, ще бъде обсъден по време на пленарното заседание на 10 септември и ще бъде гласуван на следващия ден.