Съвместна декларация на ЕС и САЩ от 25 юли: вносът в Европейския съюз на втечнен природен газ от САЩ нараства

В съвместно изявление от 25 юли във Вашингтон председателят Юнкер и президентът Тръмп се споразумяха да укрепват стратегическото сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на енергетиката. В този контекст Европейският съюз ще внася повече ВПГ от САЩ, за да диверсифицира енергийните си доставки и да повиши тяхната сигурност. Затова ЕС и САЩ ще работят за улесняване на търговията с втечнен природен газ.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Европейският съюз е готов да улесни вноса на повече втечнен природен газ от САЩ — всъщност, това вече е факт. Нарастващият износ на ВПГ от САЩ, ако цената му е конкурентна, може да играе все по-важна и стратегическа роля в доставките на газ в ЕС; но САЩ трябва да премахнат бюрократичните ограничения върху износа на втечнен природен газ. И двете страни могат да спечелят много, като работят заедно в областта на енергетиката.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете посочи: Диверсификацията е важен елемент за гарантирането на сигурността на газовите доставки в ЕС. Затова подкрепяме увеличаването на вноса на ВПГ от САЩ на конкурентни цени. Това се случва в момент, когато собственото производство на газ на ЕС намалява по-бързо от предвиденото, а спирането на работата на работещите на въглища електрически централи се ускорява.

ЕС е съфинансирал или е поел ангажимент да съфинансира инфраструктура за ВПГ по проекти на стойност над 638 млн. евро(вж. списъка на проекти в приложение 2). В допълнение към съществуващия в ЕС свободен капацитет от 150 млрд. куб. м. Съюзът подкрепя 14 проекта за изграждане на инфраструктура за втечнен природен газ. По този начин капацитетът ще се повиши с 15 млрд. куб. м. до 2021 г. и ще може да поеме вноса на ВПГ от САЩ, ако пазарните условия са благоприятни и цените са конкурентни.

В момента законодателството на САЩ все още изисква предварително регулаторно одобрение на износа на ВПГ за Европа. САЩ трябва да вземат мерки във връзка с тези ограничения, така че техните правила да улесняват износа на ВПГ за ЕС.

Председателят Юнкер и президентът Тръмп създадоха Изпълнителна работна група на срещата си на 25 юли във Вашингтон. Оттогава са осъществени контакти между председателя Юнкер и президента Тръмп, между комисаря по търговия Малмстрьом и американския търговски представител Лайтхицър и между старшите съветници на председателя Юнкер и президента Тръмп (генералния секретар на Комисията Мартин Зелмайер и главния икономически съветник на Белия дом Лари Кудлоу).

Договорено бе на 20 август съветникът по търговията на председателя Юнкер и старши служител на ЕС по търговията да пътуват до Вашингтон за среща с американските си колеги, за да продължи работата по изпълнението на съвместното изявление. В този контекст ЕС и САЩ работят в рамките на Изпълнителната работна група за увеличаване на износа на ВПГ от САЩ за Европа.