Професионалното образование и обучение в основата на Европа: начало на третата Европейска седмица на професионалните умения

Под наслова „Открий таланта си“ хиляди млади хора в цяла Европа ще имат възможност да се запознаят със съществуващите възможности за обучение и кариера благодарение на професионалното образование и обучение в рамките на над 1 000 прояви, които ще се провеждат в цяла Европа до декември 2018 г. Инициативата обединява доставчиците на образование и обучение, организациите на гражданското общество, публичните органи, бизнес организациите, профсъюзите и широката общественост с цел повишаване на осведомеността за ползите от професионалното образование и обучение.

По този повод комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Радваме се, че за трета поредна година можем да покажем, че благодарение на професионалното образование и обучение човек може да има вълнуваща и носеща удовлетворение кариера във всички сфери на живота — като пилот, филмов творец, авиотехник и много други! Нещо повече, професионалното образование и обучение и професионалните стажове дават на хората подходящите умения, които отговарят на нуждите на трудовия пазар през 21-ви век. Ето защо се радвам, че отново отделяме време и се възползваме от възможността да покажем тези ползи в цяла Европа“.

Хайнц Фасман, федерален министър на образованието, науката и научните изследвания на Австрия, заяви: „Австрийското председателство има удоволствието да бъде домакин на третото издание на Европейската седмица на професионалните умения, която ще се проведе за първи път извън Брюксел. Благодарение на избора, който учащите имат между двойна схема за професионален стаж и схема за редовно обучение в училище, професионалното образование и обучение представляват високо ценена и търсена част от австрийското образование и обучение. Европейската седмица на професионалните умения осигурява уникална възможност допълнително да се повиши привлекателността на професионалното образование и обучение“.

„Наличието на добре утвърдена и функционираща система за професионално образование и обучение е важен фактор за икономическото развитие. Професионалното образование и обучение също така предлагат на младите хора стабилна основа за успешна кариера. Поради това професионалното образование и обучение трябва да бъдат насърчавани, а Европейската седмица на професионалните умения е мощен инструмент за тази цел. В този смисъл австрийското председателство се гордее, че ще бъде в центъра на европейската политика за професионално образование и обучение в продължение на една седмица,“ заяви Маргарете Шрамбьок, федерален министър на Австрия по цифровите и икономическите въпроси.

Професионалното образование и обучение: умен избор за бъдещето

Целта на Седмицата е да покаже, че професионалното образование и обучение са умен избор — както за младите хора, така и за възрастните — водещ до високи постижения в образованието, до висококачествени работни места и до по-големи шансове за намиране на работа. По този начин Седмицата допринася за Европейската програма за умения и за въвеждането на европейския стълб на социалните права. Чрез Европейската седмица на професионалните умения Европейската комисия иска да подобри осведомеността за многобройните възможности, осигурявани благодарение на професионалното образование и обучение, както и да насърчи повече хора да участват и да научат какво тази седмица може да им предложи. Тази година в рамките на Седмицата се поставя акцент и върху бъдещето на професионалното образование и обучение — разглеждат се теми като цифровизацията и засилването на международния аспект на професионалното образование и обучение.

В рамките на кампанията в няколко държави членки се организират прояви, свързани с откриването, и дни на работодателите. Също така бяха определени 26 национални и общоевропейски посланици, които да повишават осведомеността за инициативата, а през Седмицата ще бъдат връчени награди за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение.

Седмицата се организира с активното участие и подкрепа на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)и Европейската фондация за обучение.

Контекст

Основни данни за професионално образование в Европа (източник: Евростат)

  • 49 % от учениците от горните класове на средните училища в Европа участват в професионално образование и обучение на гимназиално равнище (2016 г.)
  • Заетостта на наскоро завършилите професионално образование и обучение в Европа е 74,8 % (2017 г.)
  • Процентът на нискоквалифицираните възрастни лица в Европа постоянно намалява благодарение на помощта по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ), но при равнище от 22,5 % (2017 г.) продължава да е прекалено висок.
  • 10,9 % от населението на Европа участва в обучение за възрастни (2017 г.).

За Европейската седмица на професионалните умения:

Първото издание на Европейската седмица на професионалните умения се проведе през 2016 г. През 2017 г. се състоя второто издание, в рамките на което бяха организирани над 1 585 дейности в цяла Европа, които достигнаха 1 милион души. Тук може да се провери какви прояви са организирани за третото издание в отделните държави.

За австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз, 2018 г.:

След председателствата си през 1998 г. и 2006 г. Австрия пое третото си председателство на Съвета на Европейския съюз на 1 юли 2018 г.