Комисията предлага да се удвои финансирането за програмата "Еразъм" в бюджета на ЕС след 2020 г.

Програмата „Еразъм“ вече дава възможност на милиони млади европейци да учат или да се обучават в чужбина, като същевременно разширява техния опит и повишава информираността им за Европа и по този начин им предоставя по-големи бъдещи възможности на трудовия пазар С удвоено финансиране тази програма ще бъде още по-ефективна в подпомагането на ключовите политически цели, като изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г., овластяването на младите хора и насърчаването на европейска идентичност чрез политики за младежта, образованието и културата. 

Целта на предложението на Комисията е:

  • Да се увеличи броят на бенефициерите;
  • Програмата ще обхване хора от всички социални слоеве;
  • Изграждане на по-силни връзки с останалата част на света;
  • Акцент върху насърчаването на ориентирани към бъдещето области на обучение;
  • Укрепване на европейската идентичност чрез пътувания.