Клод Мораес: „Трябва да проучим как се използват социалните мрежи за кампании“

Приетият от депутатите текст обобщава серия от изслушвания по повод на скандала с консултантската агенция Cambridge Analytica, при който данните на 87 млн. потребители на Facebook бяха получени и използвани неправомерно. Разговаряхме по темата с председателя на комисията Клод Мораес (С&Д, Великобритания).

Какво е Вашето заключение от изслушванията? Кои са най-спешните въпроси?

Изслушванията ни дадоха възможност да проучим какво означава скандалът за защитата на данните и правото на личен живот, изборните процеси и потребителското доверие, както и да обмислим възможни решения. 

Макар че липсват отговори на много въпроси, ясно е, че са необходими повече мерки за прилагане на законодателството и гарантиране на реална прозрачност от компании като Facebook по отношение на методите за обработка на данните, следенето, профилирането и използването на алгоритми. Тази резолюция заявява ясно, че ние очакваме да бъдат взети мерки за защита на правото на гражданите на личен живот, защита на данните и свобода на изразяване.

Как можем да избегнем нов скандал, подобен на този с Facebook и Cambridge Analytica?

От избухването на скандала бяха направени подобрения, но както показва проникването в данните на 50 млн. профила едва миналия месец, те не са достатъчни. Днес ние призоваваме за няколко мерки за предотвратяване на нови скандали, включително инспекция на дейността на рекламната индустрия и цялостно разследване на Facebook от службите за защита на личните данни, за да се гарантира, че те зачитат правата в тази област. 

Как можем да гарантираме, че частна компания като Facebook защитава нашите данни?

Ние очакваме всички компании да спазват изискванията в законодателството на ЕС за защита на личните данни ‒ да помагат на потребителите да разберат как се обработва информацията за тях и какви възможности за контрол са налични, включително да осигурят по-голяма прозрачност по отношение на настройките за конфиденциалност. 

Също толкова важно е страните членки да въведат Общите правила за защита на личните данни и Комисията трябва да направи необходимото, за да следи въвеждането и прилагането на законодателството. 

Наближават европейските избори. Как можем да предотвратим манипулациите на изборния процес във всички страни членки?

В САЩ наскоро бяха въведени изисквания за проверка на самоличността и местоположението на тези, които поръчват политически реклами. Това е добра практика и същите стандарти трябва да бъдат приложени тук в ЕС. Освен това ние трябва да проучим как политическите партии и кампании използват социалните мрежи за целите на кампании. Нужен е кодекс за поведение с участието на всички участници в процеса. Ако това не се случи, ще бъдат необходими законодателни мерки.