Готовност за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 30 март 2019 г.: Изпълнение на плана за извънредни действия на Комисия

Обединеното кралство реши да напусне Европейския съюз, като се позова на процедурата, предвидена в член 50 от Договора за Европейския съюз. Освен ако решението не бъде оттеглено или срокът не бъде удължен с единодушие, то ще влезе в сила след малко повече от 100 дни. Комисията съжалява за това решение, но го уважава. Както бе подчертано в първото съобщение на Комисията относно готовността за Брексит от 19 юли 2018 г., независимо от предвидения сценарий, изборът на Обединеното кралство ще предизвика значителни сътресения. Поради това Комисията неотменно призоваваше европейските граждани и предприятия и държавите членки да се подготвят за всички възможни сценарии, да анализират съответните рискове и да планират ответни действия за смекчаването им.


На 13 ноември 2018 г. Комисията стартира план за извънредни действия в рамките на второто си съобщение относно готовността за Брексит. Обявените в плана за действие извънредни мерки представляват едностранни мерки за ограничаване на неблагоприятните ефекти и могат единствено да смекчат най-тежките последици от оттегляне без споразумение. На 14 ноември 2018 г. преговарящите от страна на Комисията и на Обединеното кралство постигнаха съгласие относно условията на Споразумението за оттегляне. На 22 ноември 2018 г. Комисията одобри завършеното Споразумение за оттегляне6. На 25 ноември 2018 г. Европейският съвет (член 50) одобри Споразумението за оттегляне и прикани Комисията, Европейския парламент и Съвета да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че Споразумението може да влезе в сила на 30 март 2019 г., така че да се осигури възможност за организирано оттегляне.


На 5 декември 2018 г. Комисията прие две предложения за решения на Съвета относно подписването и сключването на Споразумението за оттегляне, за да се даде възможност за сключване и ратифициране от страна на ЕС през идните седмици. На заседанието си на 13 декември 2018 г. Европейският съвет (член 50) потвърди своето одобрение за Споразумението за оттегляне и намерението си да пристъпи към ратифицирането му. Споразумението за оттегляне ще трябва да бъде ратифицирано от Обединеното кралство в съответствие със собствените му конституционни изисквания. Ратифицирането на Споразумението за оттегляне от двете страни продължава да бъде цел и приоритет на Комисията.


Европейският съвет (член 50) от 13 декември 2018 г. призова работата по подготовката, свързана с последиците от оттеглянето на Обединеното кралство, да бъде активизирана на всички равнища и за всички възможни сценарии. В настоящото съобщение се обясняват мерките, приети от Комисията днес, 19 декември 2018 г., в отговор на този призив, както и други изключително важни стъпки за изпълнението на нейния план за извънредни действия.