Диалог на тема „България във фокуса на европейското внимание през 2018